tegel-algemeen-1.png

Doelen Jonge kind

19-10-2018

Inhoudskaarten

SLO heeft voor het jonge kind (fase 1) bij ieder leergebied een inhoudskaart ontwikkeld met een overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan. De inhoudskaarten staan hieronder.

NB  Fase 1 omvat de eerste leerjaren van het basisonderwijs. Ook voor fase 2 en 3 in het basisonderwijs zijn inhoudslijnen ontwikkeld. Voor inzicht in de doorgaande lijn is hier een verwijzing opgenomen naar de volledige inhoudslijnen met de aanbodsdoelen voor fase 1, 2 en 3. Kijk hier voor dit overzicht.

Naast de aanbodsdoelen voor het jonge kind (fase 1) worden ook aanbodsdoelen voor peuters geformuleerd (pre-fase).

NB  Een aantal inhoudskaarten en inhoudslijnen zijn nog in ontwikkeling. Zodra deze gereed zijn, worden ze hier toegevoegd.

Taal (​Nederlands)

inhoudskaart  Peuters (pre-fase)
nederlandsetaal-prefase-picto.png
inhoudskaart  Fase 1
nederlandsetaal-fase1-picto.png
​inhoudslijnen  Fase 1, 2 en 3
-

Rekenen-wiskunde

inhoudskaart  Peuters (pre-fase)
rekenenwiskunde-prefase-picto.png
inhoudskaart  Fase 1
rekenenwiskunde-fase1-picto.png
inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
-

Engels​ (TPO) ​ ​

inhoudskaart  Peuters (pre-fase)
-
inhoudskaart  Fase 1
engels-tpo-fase123-picto.png
inhoudslijnen  Fase 1, 2 en 3
inhoudslijnen Engels TPO

Oriëntatie op jezelf en de wereld​ ​

inhoudskaart  Peuters (pre-fase)
-

inhoudskaart  Fase 1
orientatieopjezelfendewereld-fase1-picto.png
inhoudslijnen  Fase 1, 2 en 3
ojw-jezelfendeander-inhoudslijn-picto.pngojw-desamenleving-inhoudslijn-picto.pngojw-deruimteomjeheen-inhoudslijn-picto.png
ojw-planten,dierenendemens-inhoudslijn-picto.pngojw-tijd-inhoudslijn-picto.pngojw-verschijnselenuitnatuurkundeentechniek-inhoudslijn-picto.png

Kunstzinnige oriëntatie​ ​

inhoudskaart  Peuters (pre-fase)
-

inhoudskaart  Fase 1
kunstzinnigeorientatie-fase1-picto.png
inhoudslijnen  Fase 1,2 en 3
kunstzinnigeorientatie-beeldendevorming-inhoudslijn-picto.pngkunstzinnigeorientatie-muziek-inhoudslijn-picto.pngkunstzinnigeorientatie-drama-inhoudslijn-picto.png
kunstzinnigeorientatie-dans-inhoudslijn-picto.pngkunstzinnigeorientatie-cultureelerfgoed-inhoudslijn-picto.png

​Digitale geletterdheid

inhoudskaart  Peuters (pre-fase)
-
inhoudskaart  Fase 1
digitalegeletterdheid-fase1-picto.png
inhoudslijnen  Fase 1,2 en 3
digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto.pngdigitalegeletterdheid-mw-inhoudslijn-picto.pngdigitalegeletterdheid-ct-inhoudslijn-picto.png
digitalegeletterdheid-iv-inhoudslijn-picto.png

S​ociaal-emotioneel​

inhoudskaart  Peuters (pre-fase)
-
inhoudskaart  Fase 1
sociaal-emotioneel-fase1-picto.png
inhoudslijnen  Fase 1, 2 en 3
-

Bewegingsonderwijs

inhoudskaart  Peuters (pre-fase)
-
​inhoudskaart  Fase 1
bewegingsonderwijs-fase1-picto.png
​inhoudslijnen  Fase 1, 2 en 3
bewegingsonderwijs-inhoudslijnen-picto.png