tegel-algemeen-1.png

Scholing

13-8-2015

SLO en Sardes ontwikkelen een cursus ‘Opbrengstgericht werken met jonge kinderen’, bedoeld voor leerkrachten van de groepen 1 en 2, en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en vve-locaties. Om de cursus breed én kwalitatief goed te verspreiden, worden train-de-trainersdagen gehouden.


Opbrengstgericht werken is de komende tijd een belangrijk aandachtspunt bij voor- en vroegschoolse educatie. De cursus koppelt theorie aan de dagelijkse praktijk. Leerkrachten van de groepen 1 en 2, en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en vve-locaties leren wat opbrengstgericht werken met jonge kinderen betekent en hoe je het in de praktijk kunt vormgeven. Ook wordt aandacht besteed aan borging van het opbrengstgericht werken binnen de instelling. De cursus is een verdieping op Vversterk. Het is echter niet noodzakelijk om eerst aan Vversterk te hebben deelgenomen.  

Over SLO en Sardes

SLO en Sardes ontwikkelen deze cursus gezamenlijk. Deze combinatie is ontstaan vanwege de expertise van SLO op het gebied van taal en rekeninhoud, en als ontwikkelaar van doelen taal en rekenen voor de jonge doelgroep. Sardes is de ontwikkelaar/coördinator van Vversterk, een aanpak waarop in de nieuwe cursus wordt voortgebouwd. Daarnaast hebben beide instellingen veel ervaring met het ontwikkelen, implementeren en coördineren van trainingen, cursussen en train-de-trainers. Sardes heeft deze expertise ook weer vooral voor professionals die met jonge kinderen werken.