Leerplankader Jonge kind

11-5-2017

Inhoudskaarten

SLO heeft voor ieder leergebied inhoudslijnen geformuleerd, uitgewerkt in aanbodsdoelen voor drie fasen van het primair onderwijs (fase 1/jonge kind, fase 2 en fase 3). Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de leraar de leerlingen aanbiedt (dit betreft zowel kennis, vaardigheden als houding) . De inhoudslijnen vormen een curriculumfundament dat schoolteams (en/of andere partijen) kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen. In een onderwijsleerlijn is naast de concretisering in een beredeneerd aanbod ook ruimte voor activiteiten, te gebruiken lesmateriaal en beoogd leerlinggedrag (bijv. in de vorm van (beheersings-) doelen of kinddoelen).

De aanbodsdoelen voor fase 1/jonge kind zijn weergegeven op inhoudskaarten.

NB  Ook voor de pre-fase/jonge kind (peuters) zijn inhoudskaarten in ontwikkeling. Zodra kaarten gereed zijn, worden deze hier toegevoegd.

Inhoudskaart Taal - Jonge kind (fase 1)
IK-RW-PF.pngInhoudskaart Rekenen-wiskunde - Jonge kind (peuters)
(versie januari 2018)
IK-RW-F1.pngInhoudskaart Rekenen-wiskunde - Jonge kind (fase 1)
(versie januari 2018)
Inhoudskaart Oriëntatie op jezelf en de wereld - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Kunstzinnige oriëntatie - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Digitale geletterdheid - Jonge kind (fase 1)
(versie januari 2018)
Inhoudskaart Sociaal-emotioneel - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Bewegingsonderwijs - Jonge kind (fase 1)

NB  In een later stadium wordt deze serie nog uitgebreid. (bijv. met inhoudskaarten voor motoriek, spel, executieve functies en/of andere 21e eeuwse vaardigheden).

De complete inhoudsleerlijnen met fase 1, 2 en 3 (voor het gehele basisonderwijs) zijn op dit moment nog niet gepubliceerd. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen via primaironderwijs@slo.nl.