tegel-algemeen-1.png

Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen

13-8-2015
picto-kijkopontwikkeling.png

​Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen biedt een instrument om de voortgang in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar te observeren, stimuleren en registreren. Aan de hand van observatielijsten kunnen alle kinderen worden gevolgd binnen de voorschoolse voorziening. Door middel van een overdrachtsformulier wordt gezorgd voor een 'warme' overdracht en goede samenwerking tussen de voorschoolse en vroegschoolse voorziening is. Dit helpt de doorgaande ontwikkeling van de peuter te stimuleren.

Het instrument sluit aan op de doelen voor het jonge kind (taal, rekenen en sociaal-emotioneel) en past in de cyclus van opbrengstgericht werken met name door de toevoeging van een apart onderdeel voor rekenen. Verder zijn er op verschillende plekken kijkpunten toegevoegd die betrekking hebben op het vroegtijdig signaleren van talent, executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden.

Downloads:

> Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen

> Observatieformulier 0 tot 2 jarigen uit Kijk Op Ontwikkeling

> Overdrachtsformulier uit Kijk Op Ontwikkeling