tegel-algemeen-1.png

Inhoudslijnen met aanbodsdoelen po

7-9-2018

SLO heeft voor ieder leergebied van het primair onderwijs de inhoud (voor zowel kennis, vaardigheden als houding) geformuleerd in de vorm van aanbodsdoelen. Deze worden weergegeven in inhoudslijnen met drie fasen (fase 1/jonge kind, fase 2 en fase 3). Inhoudslijnen met aanbodsdoelen vormen een kader waarin
inzichtelijk wordt gemaakt waar de leraar met de leerlingen aan werkt. Schoolteams (en andere partijen) kunnen dit kader gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen en hiermee bouwen aan een schooleigen curriculum. Daarnaast zijn de onderwijsleerlijnen de basis voor een beredeneerd aanbod waarin ruimte is voor o.a. activiteiten, te gebruiken lesmateriaal en beoogd leerlinggedrag (bijv. in kind-, leer- of beheersingsdoelen).

De aanbodsdoelen voor het jonge kind zijn ook weergegeven op inhoudskaarten. Kijk hier voor deze kaarten.

NB  Enkele inhoudslijnen zijn nog in ontwikkeling. Zodra deze gereed zijn, worden ze hier toegevoegd.

​Nederlands (NL)

-

Rekenen-wiskunde (RW)

-

Engels - TPO (EN) ​ ​

engels-tpo-inhoudslijn-picto.pngEngels (TPO)

Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)

ojw-jezelfendeander-inhoudslijn-picto.pngJezelf en de ander
ojw-desamenleving-inhoudslijn-picto.pngDe samenleving
ojw-deruimteomjeheen-inhoudslijn-picto.pngDe ruimte om je heen
ojw-planten,dierenendemens-inhoudslijn-picto.pngPlanten, dieren en de mens
ojw-tijd-inhoudslijn-picto.pngTijd
ojw-verschijnselenuitnatuurkundeentechniek-inhoudslijn-picto.pngVerschijnselen uit natuurkunde en techniek
ojw-uitwerking-po-kennisonderwerpen-picto.pngBijlage - uitwerking kennisonderwerpen

Kunstzinnige oriëntatie​ (KO)

kunstzinnigeorientatie-beeldendevorming-inhoudslijn-picto.pngBeeldende vorming
kunstzinnigeorientatie-muziek-inhoudslijn-picto.pngMuziek
kunstzinnigeorientatie-drama-inhoudslijn-picto.pngDrama
kunstzinnigeorientatie-dans-inhoudslijn-picto.pngDans
kunstzinnigeorientatie-cultureelerfgoed-inhoudslijn-picto.pngCultureel erfgoed

​Digitale geletterdheid (DG)

digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto.pngICT-basisvaardigheden
digitalegeletterdheid-mw-inhoudslijn-picto.pngMediawijsheid
digitalegeletterdheid-ct-inhoudslijn-picto.pngComputational thinking
digitalegeletterdheid-iv-inhoudslijn-picto.pngInformatievaardigheden

Bewegingsonderwijs (BO)

bewegingsonderwijs-inhoudslijnen-picto.pngBewegingsonderwijs