tegel-algemeen-1.png

Informatieplein Jonge kind

26-11-2018
picto-doelenjongekind.png picto-handreiking.png picto-begeleidersnetwerk.png picto-lexicon.png
picto-taal.png picto-rekenen.png picto-wereldorientatie.png foto-informatieplein.jpg picto-methoden.png picto-kijkopontwikkeling.png picto-externepublicaties.png
picto-intakelijstkleuters.pngpicto-kleutersenengels.png

Dit informatieplein biedt een leerplankader en geeft houvast bij de invulling en borging van het leerplan (curriculum) voor het Jonge kind (2 tot 7 jarigen) op voor- en vroegschoolse instellingen.

De verschillende items zoals inhoudskaarten met doelen, analyses van kindvolgsystemen, voorbeeldmaterialen en andere publicaties geven antwoord op vragen als:

  • Hoe ziet de opbouw van educatie/ onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jarigen) er uit?
  • Welk onderwijsaanbod past bijvoorbeeld het beste bij kinderen uit groep 1/2?
  • Hoe kom je tot een beredeneerd aanbod?
  • Welke kindvolgsystemen zijn er voor peuters?