tegel-algemeen-1.png

Educatie en onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar

13-8-2015

Educatie/onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar

Scholen worden regelmatig geconfronteerd met allochtone en autochtone 'risicokinderen' die bij de entree van het basisonderwijs te maken hebben met een grote achterstand. In veel gevallen is dit een taalachterstand van gemiddeld twee jaar, die gedurende de schoolloopbaan nauwelijks wordt ingelopen. Uit onderzoek blijkt de taalontwikkeling in de eerste vier levensjaren van groot belang voor de periode daarna. Vroegtijdige interventie blijkt effect te hebben. Het is daarom van belang dat deze kinderen op jonge leeftijd een voorschoolse voorziening bezoeken, waar gewerkt wordt met een gestructureerde didactische aanpak, gericht op het inlopen van de (taal) achterstanden.

Om die reden wil SLO het inhoudelijk repertoire van pedagogisch medewerkers en leerkrachten vergroten en versterken, zodat zij inhoudelijk verantwoorde keuze kunnen maken om een kwalitatief hoog aanbod aan jonge kinderen te geven. Op deze manier zullen ze doelgerichter en planmatiger de ontwikkeling van kinderen weten te stimuleren (opbrengstgericht werken). Door vroegtijdig in te spelen op opvallend gedrag worden ook de mogelijkheden op een goede start in het basisonderwijs van ieder kind vergroot. En daarmee worden de kansen op een optimale doorlopende (ontwikkelings)lijn vergroot.

http://www.slo.nl/video/animaties/Animatie_differentiatie_bij_jonge_kinderen_-_zonder_geluid.mp4/expressinstall.swf
 

Het aantal beschikbare leermiddelen groeit de laatste jaren exponentieel, evenals de diversiteit van het aanbod. Door deze enorme toename is het voor scholen en leraren moeilijk om daar zelf een weg in te vinden. Het Kenniscentrum Leermiddelen (KCL) van SLO stelt zich daarom ten doel om voor- en vroegschoolse instellingen en pedagogisch medewerkers/leerkrachten gericht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste leermiddelen.