Doelen bij sociaal-emotioneel

1-11-2016

Deze doelen brengen de sociaal-emotionele ontwikkeling van 2 tot 7 jaar in beeld voor de domeinen zelfbeeld/ontwikkeling van identiteit, ontwikkeling van zelfstandigheid, sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid en werkhouding en concentratie.
 

Doelen voor aanvang groep 1 en eind groep 2
Uitwerking doelen voor eind groep 2
Uitwerking doelen voor aanvang groep 1