Doelen bij Rekenen

18-8-2015

Deze doelen brengen de rekenontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 7 jaar in beeld voor de domeinen getalbegrip, meten en meetkunde. Binnenkort worden de rekenontwikkelingsdoelen aangevuld met activiteiten en doorkijkjes uit methoden, zodat pedagogisch medewerkers en leerkrachten de ontwikkeling van jonge kinderen op deze domeinen kunnen stimuleren.

Doelen voor aanvang groep 1 en eind groep 2
Rekeninhouden jonge kind
Rekenen in Sesamstraat