Leerplankader Jonge kind

11-5-2017

Inhoudskaarten

SLO heeft de mogelijke inhoud van het curriculum voor het jonge kind verzameld op inhoudskaarten. Deze uitwerking heeft de vorm van aanbodsdoelen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de leraar de leerling aanbiedt.

Voor het hele basisonderwijs van groep 1 tot en met 8 zijn bij alle leergebieden inhoudsleerlijnen ontwikkeld met aanbodsdoelen. Dit is gedaan in drie fasen (fase 1, 2 en 3). Op deze pagina vindt u op de kaarten voor het Jonge Kind steeds fase 1 weergegeven.

Inhoudsleerlijnen met aanbodsdoelen vormen een curriculum fundament dat schoolteams (en/of andere partijen) de gelegenheid biedt onderwijsleerlijnen te ontwikkelen. De formulering in aanbodsdoelen maakt het mogelijk zelf keuzes te maken bij de vormgeving en verdere concretisering van die onderwijsleerlijnen. Naast een beredeneerd aanbod is hier ook ruimte voor beoogd leerlinggedrag (bijv. in (streef-, beheersings- of kinddoelen), activiteiten en te gebruiken lesmateriaal.

Inhoudskaart Taal - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Rekenen-wiskunde - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Oriëntatie op jezelf en de wereld - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Kunstzinnige oriëntatie - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Digitale geletterdheid - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Sociaal-emotioneel - Jonge kind (fase 1)
Inhoudskaart Bewegingsonderwijs - Jonge kind (fase 1)

NB  In een later stadium wordt deze serie nog uitgebreid. (bijv. met inhoudskaarten voor motoriek, spel, executieve functies en/of andere 21e eeuwse vaardigheden).

De gehele inhoudsleerlijnen zijn op dit moment nog niet gepubliceerd. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen via primaironderwijs@slo.nl.