tegel-algemeen-1.png

Analyse screeningsinstrumenten

16-4-2019

Bij het versterken van het leerplankundig denken en handelen in de voor- en vroegschoolse educatie spelen leermiddelen en materialen een cruciale rol. Leermiddelen kunnen gezien worden als belangrijke 'dragers van het leerplan'.

Niet alleen is er een enorme groei in kwantiteit van leermiddelen, ook de diversiteit van het aanbod is groot. Naast vele andere leermiddelen zijn er diverse screeningsinstrumenten beschikbaar voor deze doelgroep.

Op verzoek van OCW heeft SLO doelen ontwikkeld voor jonge kinderen op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotioneel. SLO heeft hiermee in kaart gebracht wat kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) en aan het eind van groep 2 bereikt zouden moeten hebben, dan wel ervaring in moeten hebben opgedaan, om uiteindelijk met vertrouwen te kunnen starten in groep 3, op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotioneel. Vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre deze doelen vóórkomen in veelgebruikte  screeningsinstrumenten (observatielijsten en toetsen) voor jonge kinderen (2 tot 7 jaar).
Onderstaande lijst is géén totaal overzicht van alle verkrijgbare screeningsinstrumenten. Bovendien zijn sommige observatielijsten niet meer leverbaar (nml) maar nog wel in gebruik. Zie hier voor een overzicht van alle leverbare kindvolgsystemen.

  
Overzicht van geanalyseerde observatielijsten en toetsen

  
T = taal
R = rekenen
SE = sociaal-emotioneel

 
Titel Uitgever Doelgroep T R SE
Als kleuters leren tellen... Wizz-spelPO 1-2
x
Als kleuters leren meten...CPSPO 1-2
x
Bosos​Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt​PO 1-2​x​x​x
Cito Observatielijst peuters​Cito​Peuters​x
Cito Rekenen voor peutersCitoPeuters
x
Cito Rekenen voor kleutersCitoPO 1-2
x
Cito Taal voor peutersCitoPeutersx

Cito Taal voor kleutersCitoPO 1-2x

Doen, praten en bewegen​CED-groep​Peuters​x​x
​DORR Digi​​DORR onderwijs​PO 1-2​x​x​x
Horeb​Van Gorcum​Peuters
PO 1-2
​x​x​x
Kijk! 0-4 jaarBazaltPeutersxxx
Kijk! groep 1-2BazaltPO 1-2xxx
Kleuterplein​Malmberg​PO 1-2​xx​​x
Kleuterplein (tweede versie)​Malmberg​PO 1-2​x​x​x
Ko Totaal - Puk & Ko observatieinstrument (nml)ZwijsenPeutersxxx
Ko Totaal - Ik & Ko observatieinstrument (nml)ZwijsenPO 1-2x
x
​Kind Observatie Registratie (Kaleidoscoop)​Nederlands Jeugdinstituut​Peuters
PO 1-2
​x​x​x
Looqin PO​Onderwijs maak je samen​PO 1-2​x​x​x
Onderbouwd Online​Klassewerk​PO 1-2​x​x
Ontwikkelingsvolgmodel Zeer jonge kinderenSeminarium voor orthopedagogiekPeutersxxx
Ontwikkelingsvolgmodel Jonge kinderenSeminarium voor orthopedagogiekPO 1-2xxx
Peuterplein​Malmberg​Peuters​x​x​x
Pravoo Peutervolg- en hulpsysteem (nml)PravooPeutersx
x
Protocol leesproblemen en dyslexieExpertisecentrum NederlandsPO 1-2x

Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter (nml)Stichting De MeeuwPeuters

x
Sociale Competentie ObservatielijstKwintessensPO 1-2

x
Schatkist​ZwijsenPO 1-2​x​x​x
Schatkist (derde editie) digiregie​Zwijsen​PO 1-2​x​x​x
Utrechtse getalbegriptoets - revisedGraviantPO 1-2
x
Viseon voor kleuters​Cito​PO 1-2​x