Informatieplein Jonge kind166722-10-2017 23:58:032896htmlFalseaspxIn dit onderdeel is relevante informatie te vinden over thema's, instanties en publicaties met betrekking tot het jonge kind.Website artikelpagina
Educatie en onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar813122-10-2017 23:58:0322htmlFalseaspxEducatie/onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar Scholen worden regelmatig geconfronteerd met allochtone en autochtone 'risicokinderen' die bij de entree van het basisonderwijs te maken hebben met een grote achterstand. In veel gevallen is dit een taalachWebsite artikelpagina
Scholing813222-10-2017 23:58:0361htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan813322-10-2017 23:58:03579htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Analyse screeningsinstrumenten op doelen Jonge Kind813422-10-2017 23:58:03458htmlFalseaspxVoor peuters en kleuters zijn vele screeningsinstrumenten (observatieijsten en toetsen) beschikbaar. Van veelgebruikte instrumenten is onderzocht in hoeverre de SLO doelen voor jonge kinderen hierin vóórkomen.Website artikelpagina
Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen813522-10-2017 23:58:03139htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Succesvol verzonden813622-10-2017 23:58:033htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contactformulier813722-10-2017 23:58:0381htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contact825422-10-2017 23:58:0327htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Disclaimer825522-10-2017 23:58:0325htmlFalseaspxWebsite artikelpagina