Educatie en onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar3148423-6-2018 23:57:54htmlFalseaspxEducatie/onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar Scholen worden regelmatig geconfronteerd met allochtone en autochtone 'risicokinderen' die bij de entree van het basisonderwijs te maken hebben met een grote achterstand. In veel gevallen is dit een taalachWebsite artikelpagina
Succesvol verzonden3213123-6-2018 23:57:54htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Informatieplein Jonge kind3128923-6-2018 23:57:545704htmlFalseaspxIn dit onderdeel is relevante informatie te vinden over thema's, instanties en publicaties met betrekking tot het jonge kind.Website artikelpagina
Leerplankader Jonge kind3130323-6-2018 23:57:5410389htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Scholing3172223-6-2018 23:57:5471htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan3174723-6-2018 23:57:541001htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Analyse screeningsinstrumenten op doelen Jonge Kind3206023-6-2018 23:57:541164htmlFalseaspxVoor peuters en kleuters zijn vele screeningsinstrumenten (observatieijsten en toetsen) beschikbaar. Van veelgebruikte instrumenten is onderzocht in hoeverre de SLO doelen voor jonge kinderen hierin vóórkomen.Website artikelpagina
Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen3212423-6-2018 23:57:54187htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contactformulier3214123-6-2018 23:57:54396htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contact3234023-6-2018 23:57:5496htmlFalseaspxWebsite artikelpagina