Informatieplein Jonge kind3128911-8-2018 23:58:006086htmlFalseaspxIn dit onderdeel is relevante informatie te vinden over thema's, instanties en publicaties met betrekking tot het jonge kind.Website artikelpagina
Leerplankader Jonge kind3130311-8-2018 23:58:0011268htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Educatie en onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar3148411-8-2018 23:58:0038htmlFalseaspxEducatie/onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar Scholen worden regelmatig geconfronteerd met allochtone en autochtone 'risicokinderen' die bij de entree van het basisonderwijs te maken hebben met een grote achterstand. In veel gevallen is dit een taalachWebsite artikelpagina
Scholing3172211-8-2018 23:58:0071htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan3174711-8-2018 23:58:001092htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Analyse screeningsinstrumenten op doelen Jonge Kind3206011-8-2018 23:58:001303htmlFalseaspxVoor peuters en kleuters zijn vele screeningsinstrumenten (observatieijsten en toetsen) beschikbaar. Van veelgebruikte instrumenten is onderzocht in hoeverre de SLO doelen voor jonge kinderen hierin vóórkomen.Website artikelpagina
Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen3212411-8-2018 23:58:00201htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Succesvol verzonden3213111-8-2018 23:58:006htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contactformulier3214111-8-2018 23:58:00449htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contact3234011-8-2018 23:58:00124htmlFalseaspxWebsite artikelpagina