Inhoudslijnen met aanbodsdoelen po641713-10-2018 23:58:1373htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Informatieplein Jonge kind3128913-10-2018 23:58:136868htmlFalseaspxIn dit onderdeel is relevante informatie te vinden over thema's, instanties en publicaties met betrekking tot het jonge kind.Website artikelpagina
Inhoudskaarten Jonge kind3130313-10-2018 23:58:1314824htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Educatie en onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar3148413-10-2018 23:58:1338htmlFalseaspxEducatie/onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar Scholen worden regelmatig geconfronteerd met allochtone en autochtone 'risicokinderen' die bij de entree van het basisonderwijs te maken hebben met een grote achterstand. In veel gevallen is dit een taalachWebsite artikelpagina
Scholing3172213-10-2018 23:58:1380htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan3174713-10-2018 23:58:131241htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Analyse screeningsinstrumenten op doelen Jonge Kind3206013-10-2018 23:58:131491htmlFalseaspxVoor peuters en kleuters zijn vele screeningsinstrumenten (observatieijsten en toetsen) beschikbaar. Van veelgebruikte instrumenten is onderzocht in hoeverre de SLO doelen voor jonge kinderen hierin vóórkomen.Website artikelpagina
Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen3212413-10-2018 23:58:13213htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Succesvol verzonden3213113-10-2018 23:58:136htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contactformulier3214113-10-2018 23:58:13528htmlFalseaspxWebsite artikelpagina