Analyse screeningsinstrumenten op doelen Jonge Kind

23-1-2017

Bij het versterken van het leerplankundig denken en handelen in de voor- en vroegschoolse educatie spelen leermiddelen en materialen een cruciale rol. Leermiddelen kunnen gezien worden als belangrijke 'dragers van het leerplan'.

Niet alleen is er een enorme groei in kwantiteit van leermiddelen, ook de diversiteit van het aanbod is groot. Naast vele andere leermiddelen zijn er diverse screeningsinstrumenten beschikbaar voor deze doelgroep.

Op verzoek van OCW heeft SLO doelen ontwikkeld voor jonge kinderen op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotioneel. SLO heeft hiermee in kaart gebracht wat kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) en aan het eind van groep 2 bereikt zouden moeten hebben, dan wel ervaring in moeten hebben opgedaan, om uiteindelijk met vertrouwen te kunnen starten in groep 3, op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotioneel. Vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre deze doelen vóórkomen in veelgebruikte  screeningsinstrumenten (observatielijsten en toetsen) voor jonge kinderen (2 tot 7 jaar).
Onderstaand overzicht is géén totaal overzicht van alle verkrijgbare screeningsinstrumenten.


Overzicht van geanalyseerde observatielijsten en toetsen

  
T = taal
R = rekenen
SE = sociaal-emotioneel

 
Titel Uitgever Doelgroep T R SE
Als kleuters leren tellen...CPSPO 1-2x
Als kleuters leren meten...CPSPO 1-2x
Cito Observatielijst peuters​Cito​Peuters​x
Cito Rekenen voor peutersCitoPeutersx
Cito Rekenen voor kleutersCitoPO 1-2x
Cito Taal voor peutersCitoPeutersx
Cito Taal voor kleutersCitoPO 1-2x
Doen, praten en bewegen​CED-groep​Peuters​x​x
Horeb​Van Gorcum​Peuters
PO 1-2
​x​x​x
Kijk! 0-4 jaarBazaltPeutersxxx
Kijk! groep 1-2BazaltPO 1-2xxx
Kleuterplein​Malmberg​PO 1-2​xx​​x
Ko Totaal - Puk & Ko observatieinstrumentZwijsenPeutersxxx
Ko Totaal - Ik & Ko observatieinstrumentZwijsenPO 1-2xx
​Kind Observatie Registratie (Kaleidoscoop)​Nederlands Jeugdinstituut​Peuters
PO 1-2
​x​x​x
Ontwikkelingsvolgmodel Zeer jonge kinderenSeminarium voor orthopedagogiekPeutersxxx
Ontwikkelingsvolgmodel Jonge kinderenSeminarium voor orthopedagogiekPO 1-2xxx
Peuterplein​Malmberg​Peuters​x​x​x
Pravoo Peutervolg- en hulpsysteemPravooPeutersxx
Protocol leesproblemen en dyslexieExpertisecentrum NederlandsPO 1-2x
Rotterdamse Observatielijst Peuter KleuterStichting De MeeuwPeutersx
Sociale Competentie ObservatielijstKwintessensPO 1-2x
Schatkist​ZwijsenPO 1-2​x​x​x
Utrechtse getalbegriptoets - revisedGraviantPO 1-2x
Viseon voor kleuters​Cito​PO 1-2​x